Ambassade van de Noordzee

De zee en het leven in de zee is van zichzelf. Vanuit dit uitgangspunt is de Ambassade van de Noordzee opgericht. Hier krijgen de dingen, planten, dieren en mensen in en rond de Noordzee een stem. We hebben een route tot 2030 uitgestippeld. Eerst gaan we leren luisteren naar de zee, vervolgens leren spreken met om ten slotte te kunnen onderhandelen namens de zee en het leven in de zee. De Ambassade is een meerjarig programma van Het Parlement van de Dingen, en vanuit Partizan Publik is Thijs Middeldorp als initiatiefnemer en directielid werkzaam voor de Ambassade. Zie ook > www.ambassadevandenoordzee.nl