stichting

Sinds 2003 voert de Stichting Partizan Publik diverse activiteiten met een maatschappelijke of culturele doelstelling uit via Stichting Partizan Publik. De Stichting is ook de rechtspersoon achter het programma Ambassade van de Noordzee (2023-2030) en de activiteiten van de Ambassade betreffen momenteel vrijwel al het werk van de Stichting. De statutaire doelstelling van de stichting is als volgt geformuleerd: a. oprichten van een Parlement van Dingen; b. onderzoek naar de relatie tussen mens en natuur; c. het organiseren van onderzoek, onderwijs, lezingen, publieksprogramma’s en andere activiteiten om de onder 1.a en 1.b genoemde doelstellingen vorm te geven; d. het voeren van een administratie van een creatief bedrijfsverzamelgebouw; en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

De Stichting heeft een ANBI-status. Het bestuur van de stichting bestaat uit Daphne de Heer (vz), Lilet Breddels en Ferry Roseboom. Het bestuur is onbezoldigd.

RSIN:812359240

Het beleidsplan 2021/ 2022 is via deze link te lezen. En dit zijn de Jaarrekeningen 2021 en 2022 van Stichting Partizan Publik.

 

Het Wilde Noorden

Windpark Hollandse Kust West

Publicatie: Rights of Nature

Buiksloter UBO’s

Bevrijdingsdag 2021

Wandelend herdenken

Meer laden...

“De Ambassade van de Noordzee heeft in talrijke innovatieve en tot de verbeelding sprekende projecten de rechten van de natuur aan de orde gesteld.”

Jury Groeneveldprijs