Over Partizan Publik

Vanuit ons kantoor in Amsterdam Noord werken we aan campagnes, tentoonstellingen en culturele festivals, bijvoorbeeld in opdracht van Gemeente Amsterdam, Nederlands Kanker Instituut, Rabobank, Amsterdams 4 en 5 mei comité en diverse andere organisaties. Daarnaast zetten we eigen artistieke of maatschappelijke projecten op, zoals de Poli voor Liefde en Liefdesverdriet in het VUMC, Het Parlement van de Dingen, energiecoöperatie Amsterdam Energie en de Ambassade van de Noordzee. Per project zoeken we samenwerking met uiteenlopende, talentvolle en gedreven mensen. Heb je een vraag of wil je samenwerking onderzoeken? Bel met Joost Janmaat (06-20 56 66 01) of Thijs Middeldorp (06-24 67 35 24).

Opdrachten van derden voeren we uit via onze VOF. Eigen maatschappelijke projecten zonder winstoogmerk worden georganiseerd vanuit Stichting Partizan Publik. In 2021 en 2022 gaat het hierbij vooral om het programma Ambassade van de Noordzee. Op deze pagina is hier meer informatie over te lezen.

Het Wilde Noorden

Windpark Hollandse Kust West

Publicatie: Rights of Nature

Buiksloter UBO’s

Bevrijdingsdag 2021

Wandelend herdenken

Meer laden...

“Er lijkt een honger te zijn naar verhalen, elke keer weer andere, nieuwe verhalen. De ‘Huizen van Verzet’ (…) worden druk bezocht. Voor een ijzersterk verhaal in een buurtkroeg of een aangrijpend relaas in een bovenhuis.”

Jan Tromp (Het Parool)