Finale ontwerpwedstrijd

Vrijdag 22 oktober is de grote dag voor de finalisten van de ontwerpwedstrijd Geef Stem aan de Noordzee! Zij presenteren dan hun projectvoorstellen aan de jury, online in een dagvullend programma vanuit De Studio van NEMO Science Museum op het Marineterrein Amsterdam. De deelnemende studenten werden uitgenodigd een instrument of methode te bedenken in ‘de geest van Bruno Latour’ en zo te denken én ontwerpen vanuit het belang van planten, dieren en microben. De jury, onder voorzitterschap van Denker des Vaderlands Daan Roovers bestaat uit: Peter Paul Verbeek, hoogleraar techniekfilosofie UTwente; Antoon Vandevelde (emeritus hoogleraar filosofie KU Leuven; Louise Schouwenberg (hoofd van de afdeling Contextual Design Design Academy Eindhoven) en Huub Dijstelbloem (hoogleraar filosofie van de wetenschap en pollitiek, UvA) De winnende ontwerpen kun je van 20 – 27 november bewonderen in de tentoonstelling
Stemmen van de Noordzee: Ambassade van de Noordzee in De Studio van NEMO
Wij wensen zowel de studenten als de juryleden morgen enorm veel succes!
Bedankt DesignLab UTwente, Stichting Internationale Spinozaprijs en NEMO Science Museum voor de mooie samenwerking!